Øvelser 1-6, lydighedsøvelser

Øvelser 1-6, lydighedsøvelser.
FÆLLESBESTEMMELSER FOR
LYDIGHEDSØVELSERNE 1 – 6

Alle øvelser udføres uden line – ”fri ved fod”.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under ”fri ved fod” eller føres i line.

Venstrehåndede må føre hunden på deres højre side.

Under øvelserne må føreren ikke animere hunden på nogen måde.

For hver ekstra kommando eller animering fratrækkes 1 point.

Føreren må ikke gå med linen i hånden under øvelserne.

Øvelserne udføres under kommando.

Øvelserne skal tilrettelægges, så der ikke opstår unødige forstyrrende ting undervejs.

Hvis føreren under øvelserne giver hunden en ekstra kommando og samtidig animerer ved f.eks. at slå sig på låret, skal der fratrækkes 1 point og 5 appelpoint.

Der er kun ét forsøg i øvelserne.

Øvelse 1. Fri Ved Fod Point: 10 Appel: 10/10

Hunden skal være på plads såvel under gang som løb, vendinger og lign.

Hunden skal sætte sig på plads, når føreren står stille. Hunden må gerne gå på plads bagom føreren, når denne har bevæget sig baglæns

Det er tilladt at hunden under øvelsen går så langt fremme, at dens højre forben flugter med førerens venstre/højre ben.

Den må ikke gå længer tilbage, end dens snude er på højde med førerens venstre/højre ben.

Gang skal være naturligt, (kvik og hurtigt).

Øvelse 2
ØVELSE 2: APPORTERING
Point 10 – Appel: 10/10
Hunden skal sidde på plads, medens apporten kastes mindst 10 meter frem.

Hunden må ikke apportere, før føreren efter tegn fra dommeren kommanderer ”APPORT”.

Tegnet bør gives ca. 5 sekunder efter apporten ligger stille.

Føreren kan vælge at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren eller siddende ved førerens venstre side.

Den hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren, må give en ”PÅ PLADS” kommando efter apportaflevering.

Det er underordnet, hvordan hunden efterfølgende kommer på plads – om den går bagom føreren eller går direkte ind.

Øvelsen er først slut, når hunden sidder ved førerens venstre side.

Føreren skal inden øvelsen oplyse afleveringsform.

Hvis hunden afleverer apporten siddende ved førerens venstre side, er det tilladt hunden går på plads bag om føreren.

Apporten må ikke tages fra hunden, før dommeren efter ca. 5 sekunders forløb giver tegn dertil.

Dommeren bestemmer førerens placering under øvelsen, og det bør iagttages, at apporten ikke kastes i en retning, hvor der umiddelbart findes noget, der kan aflede hundens opmærksomhed.

Finder hunden ikke straks apporten, må dette ikke betragtes som fejl, hvis øvelsen i øvrigt gennemføres inden for en rimelig tid og uden nogen form for animering.

Der fratrækkes 1 point hver gang hunden taber apporten.

Apportgenstanden bestemmes ved udarbejdelse af konkurrenceopgaverne. Genstandens art eller udformning må ikke give anledning til en tilfældig afvikling af konkurrencen.

I unghundeklassen skal apportbuk anvendes.

For at opnå point i øvelsen kræves det, at hunden samler apporten op og påbegynder apporteringen.
Hvis øvelsen ikke afsluttes korrekt, afbrydes den efter en rimelig tid.

Førerens evt. undladelser straffes ved fradrag i point.

Leg, tyggeri eller andet som er øvelsen uvedkommende, straffes ved fradrag i point.

Det er ikke tilladt føreren at vise hunden apporten, eller at give den apporten i munden før øvelsen.

Eneste tilladte kommando er ”APPORT” og ”SLIP”. Hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren, må give en ”PÅ PLADS” kommando efter apportafleveringen.

Øvelse 3. Halsgivning Point: 10 Appel: 10/10

Føreren står med ryggen til dommeren og der må ikke inden for en afstand af 50. m. foran hunden og føreren findes personer.

Hunden skal sidde på plads, og føreren stå i naturlig stilling.

Det er ikke tilladt at se ned på hunden.

På tilladelse fra dommeren kommanderer føreren “giv hals”.

Hunden skal blive siddende på plads og afgive 10. glam umiddelbart efter kommandoen.

Ved bedømmelse af øvelsen tages hensyn til hundenes forskellige temperament. De 10. glam kan således afgives på meget forskellig måde, men skal dog være afsluttet inden for en rimelig tid.

Piveri giver ikke point.

Øvelse 4. Spring Point: 10 Appel: 10/10

Hunden skal sidde på plads, og øvelsen påbegyndes på tegn fra dommeren.

Føreren må kommanderer “fremad spring/hop”.

Føreren skal løbe uden om springbrættet og hunden skal uden kommando gå på plads.

Øvelsen afbrydes, hvis føreren berører plankeværket eller hunden under opspringet.

Springer hunden før tegn fra dommeren eller kommando fra føreren, betragtes det som udført øvelse, og bedømmes herefter.

Springhøjde i alle klasser: 1,5 meter.

Øvelse 5. afdækning Point: 10 Appel: 10/10

Føreren står med hunden på plads ved et angivet mærke.

På tegn fra dommeren dækkes hunde af med kommandoen “dæk”.

Det er ikke tilladt at se ned på hunden.

På nyt tegn fra dommeren går/løber føreren til et anvist skjul.

Tidtagningen begynder, når føreren er i skjul, og der kan først opnås point fra dette tidspunkt.

På tegn fra dommeren kaldes eller fløjtes hunden ind.

Øvelsen afbrydes hvis hunden forlader dækstillingen eller afdækningsstedet.

Afbrydes øvelsen, efter tidtagningen er påbegyndt, gives point for den udførte del.

Kryber hunden en længde (minus halen) afbrydes øvelsen.

For hvert kryb inden for tilladte – 1. længde – fratrækkes 1. point.

Føreren må ikke være synlig for hunden, medens han er i skjul.

Kan hunden ikke kaldes ind efter afdækning, kan højst halvdelen af pointene fratrækkes.

Tid: Unghundeklasse: 2. min. – Patruljeklassen: 3. min. – Kriminalklassen: 4. min. – Vinderklassen: 5. min.

Afstand til skjul for alle klasser: 50. meter.

Øvelse 6. Fri Ved Cykel Point: 10 Appel: 10/10

Start og afslutning skal foregå på cyklens venstre side med hunden på plads.

På tegn fra dommeren, skal føreren gennemkører en bestemt anvist strækning på vej eller andet egnet sted, ca. 50. m. frem og samme strækning tilbage, samt foretage omkring vending til venstre.

Hunden skal ved start og afslutning gå bagom cyklen.

Hunden skal under kørsel løbe på højre side af cyklen.

Det er tilladt inder kørsel, at hunden løber så langt fremme, at snudespidsen flugter med fornav, eller så langt tilbage at snudespids flugter med krank.

Den anvendte cykel skal være i en brugbar stand, og skal kunne benyttes af både kvindelige og mandlige hundeførere.

Der må ikke ske fradrag for førerens eventuelle færdselsmæssige forseelser i øvelsen.

Venstrehåndede førere må føre hunden på deres højre side, men hunden skal ved start og afslutning sidde på plads på cyklens venstre side.