Øvelse 8 – Spor

Øvelse 8 – Spor
ØVELSE 8 – SPOR
FÆLLESBESTEMMELSER

Kun konstant og af hunden fremadskridende sporsøg kan give fuldt point.

Frisøg er tilladt.

Føreren må kun bevæge sig fremad i sporet, der altid vil være afsluttet bag føreren.

Tilrettevisning gives når føreren er kommet 15 m bort fra sporet og ikke viser tegn til at søge tilbage dertil, eller hvis føreren selv anmoder herom.

Ved tilrettevisning fratrækkes 5 point i de ved sporsøget opnåede point.

Ved tilrettevisning vises føreren normalt vinkelret ind på sporet. Er der givet tilrettevisning i forbindelse med vinkelrette knæk, kan det forekomme, at føreren vises hen til det sted, hvor han forlod sporet.

Hvis føreren efter at have modtaget en tilrettevisning atter kommer 15 meter bort fra sporet, afbrydes øvelsen og der gives point for den udførte del.

Har hund og fører fundet eller passeret sidste genstand, afbrydes øvelsen.

For patrulje -, kriminal – og vinderklassen kan sporet indeholde knæk og føre over forskelligartet terræn.

I kriminal – og vinderklassen kan kombination af øvelserne 7, 8, 9 og 10 finde sted.

Ved kombination skal øvelserne kunne vurderes særskilt.

Føreren skal følge hunden i en efter forholdene passende afstand, ikke så tæt på at den bliver presset eller generet, og ikke så langt fra, at føreren ikke har kontakt med den og kan følge dens arbejde.

Hunden kan apportere eller påvise genstande.

Går føreren frem til hunden, der påviser/apporterer, kan føreren gå tilbage til stedet, hvor føreren befandt sig ved påvisningen/apporteringen og fortsætte sporet derfra.

Er sporet lagt i buer, knæk eller med overgang til andet terræn, og føreren kommer i tvivl om, at hunden følger sporet rigtigt, kan føreren kalde den tilbage og forsøge igen.

Kalder føreren hunden tilbage gentagne gange, skal de ske fradrag i henhold til det udførte arbejde.

Der gives kun point for de genstande/figuranter, der afleveres til dommeren.

Beskadigelse af genstande medfører fradrag i point.

Såfremt manglende genstande skyldes dårligt sporsøg, skal der ske fradrag i point for sporsøg, ellers ikke.

Ved nedgravning af genstande graves underlaget fri på mindst 3 sider, og genstanden placeres i ca. 10 cm dybde.

Nedgravede genstande skal være en størrelse og et materiale, så det ikke beror på en tilfældighed, om hunden kan tilvejebringe genstanden.

ØVELSE 8: Spor
UNGHUNDEKLASSEN
Tid: 15 min.
Point: 25 Appel: 10/10

Længde: ca. 300 m
2 Genstande á 5 point

Alder: indtil 1 time
Sporsøget 15 point
Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20 meter, og på sporet er placeret 2 genstande.

Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 5 x 5 cm, eller en længde/størrelse med tilsvarende overflademål.

Sporet, der skal gå ligeud, uden skarpe knæk, skal udlægges på ensartet terræn – så vidt muligt græsmark.

ØVELSE 8: Spor
PATRULJEKLASSEN
Tid: 20 min.
Point: 40 Appel: 10/10

Længde: ca. 600 m
4 Genstande á 5 point

Alder: indtil 2 timer
Sporsøget 20 point
Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20 meter, og på sporet placeres 4 genstande, heraf 1 nedgravet.

Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 3 x 3 cm eller en længde på ca. 10 cm.

ØVELSE 8: Spor
KRIMINALKLASSEN
Tid: 25 min.
Point: 40 Appel: 10/10

Længde: ca. 800 m
Genstande 20 point

Alder: indtil 3 timer
Sporsøget 20 point
Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 25 meter, og på sporet placeres/nedgraves mindst 3 genstande.

Der kan forekomme figuranter.

Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 2 x 2 cm eller af en længde på 7 cm.

ØVELSE 8: Spor
VINDERKLASSEN
Tid: 30 min.
Point: 40 Appel: 10/10

Længde: ca. 1000 m
Genstande 20 point

Alder: indtil 4 timer
Sporsøget 20 point
Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 25 meter, og på sporet placeres/nedgraves mindst 3 genstande.

Der kan forekomme figuranter.

Genstandene kan være af forskelligt materiale, og kan være mindre end 2 x 2 cm.