Øvelse 7 – Gerningssted

Øvelse 7 – Gerningssted
ØVELSE 7 – GERNINGSSTED
FÆLLESBESTEMMELSER

Linesøg er ikke tilladt.

Ved udarbejdelse af konkurrencerne skal sværhedsgraden af terrænet afpasses i forhold til klasserne.

Gerningsstedet kan være overtrampet.

Der gives kun point for genstande, der afleveres til dommerne ved øvelsens afslutning.

Ved nedgravning af genstande graves underlaget fri på mindst 3 sider, og genstandene placeres i ca. 10 cm dybde.

Nedgravede genstande skal være af en størrelse og et materiale, så det ikke beror på en tilfældighed, om hunden kan tilvejebringe genstanden.

I kriminal- og vinderklassen kan øvelserne 7, 8, 9 og 10 kombineres.

Ved kombination skal øvelserne kunne vurderes særskilt.

Bedømmelsen sker alene på baggrund af den præstation, der har fundet sted.

Har hunden fundet alle genstandene inden tidsfristen udløber afbrydes øvelsen.

Beskadigelse af genstande medfører fradrag i point.

Føreren må kun betræde gerningsstedet for at sikre genstande påvist af hunden.

Dommere og evt. tilskuere må ikke tage opstilling i vindsiden.

ØVELSE 7: GERNINGSSTED
UNGHUNDEKLASSEN
Tid: 10 min.
Point: 25 Appel: 10/10

Størrelse: 10 x 10 m eller tilsvarende antal m2
4 Genstande á 5 point

Alder: indtil 1 time
Arbejdet 5 point
Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 4 genstande placeret.

Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 5 x 5 cm, eller en længde/størrelse med tilsvarende overflademål.

ØVELSE 7: GERNINGSSTED
PATRULJEKLASSEN
Tid: 15 min.
Point: 40 Appel: 10/10

Størrelse: 15 x 15 m eller tilsvarende antal m2
6 Genstande á 5 point

Alder: indtil 2 timer
Arbejdet 10 point
Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande placeret, heraf 1 genstand nedgravet.

Genstandene kan være af forskelligt materiale og må ikke være mindre end 3 x 3 cm eller af en længde på 10 cm.

ØVELSE 7: GERNINGSSTED
KRIMINALKLASSEN
Tid: 20 min.
Point: 40 Appel: 10/10

Størrelse: 20 x 20 m eller tilsvarende antal m2
6 Genstande á 5 point

Alder: indtil 3 timer
Arbejdet 10 point
Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande placeret/nedgravet.

Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 2 x 2 cm eller af en længde på 7 cm.

ØVELSE 7: GERNINGSSTED
VINDERKLASSEN
Tid: 25 min.
Point: 40 Appel: 10/10

Størrelse: 25 x 25 m eller tilsvarende antal m2
6 Genstande á 5 point

Alder: indtil 4 timer
Arbejdet 10 point
Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande placeret/nedgravet.

Genstandene kan være af forskelligt materiale, og kan være mindre end 2 x 2 cm.