Øvelse 11 – Lydighedsstop

Øvelse 11 – Lydighedsstop
Øvelse 11
ØVELSE 11: FRYGTLØSHED FOR SLAG
(ALLE KLASSER)

Point: 19 – Appel: 10/10 Stop 10 point.
Indtransport 5 point.
Flugtforsøg 4 point.

En figurant iført synligt beskyttelsesærme bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn. Figuranten er bevæbnet med stok, der også kan være ”slagstok – læder” i hånden.

Hunden skal i starten være i line. Det kræves ikke at linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet som ved lineføring.

Venstrehåndede førere må føre hunden på højre side.

Føreren anråber figuranten om at standse, men denne giver sig til at løbe bort fra føreren, der sender sin hund efter figuranten.

Føreren må straks løbe med sin hund efter anråbet.

Når hunden er ca. 50 m fra figuranten, vender denne omkring og løber med stokken hævet, truende frem mod hunden, som frygtløs skal bide sig fast i figurantens beskyttede arm.

Figuranten tildeler hunden 2 lette slag mod ryg eller sider.

Hunden skal trods stokkeslag fastholde sit bid i den tid, hvor figuranten yder modstand eller er en trussel. Såfremt figuranten er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning.
Går hunden over til bevogtning, skal dette ske straks figuranten er passiv.

Stokkeslag skal gives på en behersket måde, afpasset efter stokkens tykkelse, og hunden må ikke forsætligt rammes i hovedet eller over benene. På den anden side skal det også være slag, der kan mærkes af hunden.

Tager hunden stokken, skal figuranten slippe stokken og løbe bort fra hunden, der nu uden kommando skal eftersætte figuranten og standse denne effektivt ved at bide sig fast i den beskyttede arm.

Hunden skal være effektiv i angrebet og lydig i slippet. Manglende fasthed og lydighed skal trækkes i point. Kun et konstant bid kan give fuld point, og hunden skal straks slippe på førerens kommando. Er hunden overgået til bevogtning, skal denne være effektiv. Manglende effektivitet i bevogtningen trækkes i point.

Når føreren i stoppet har afvæbnet figuranten, træder han et skridt tilbage, hvorpå føreren ved kommando får hunden til at slippe og gå på plads, eller, hvis hunden er overgået til bevogtning, ved kommando får hunden til at gå på plads.

Når figuranten er blevet standset og afvæbnet, skal denne indtransporteres til dommeren.

Under indtransporten skal føreren gå med sin hund fri ved fod ca. 5 m bag figuranten.

Under indtransporten – efter forud aftale med dommerne – foretager figuranten flugtforsøg. Hunden skal nu uden kommando fra føreren straks eftersætte og standse figuranten ved effektivt at bide sig fast i den beskyttede arm.

Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor figuranten yder modstand eller er en trussel. Såfremt figuranten er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning.
Går hunden over til bevogtning, skal dette ske straks figuranten er passiv.

I flugtforsøget standser føreren i et skridts afstand fra figuranten, hvorefter føreren ved kommando får hunden til at slippe.

Herefter kommanderes hunden på plads og øvelsen afsluttes.

Er hunden overgået til bevogtning kommanderes hunden på plads og øvelsen afsluttes.

For hver ekstra kommando eller animering fratrækkes 1 point.

Er øvelsens første del ikke udført, så der kan opnås point for stoppet, afbrydes øvelsen.

Holdes hunden i halsbåndet under indtransporten, afbrydes øvelsen, og flugtforsøget udgår. Det samme gælder, hvis hunden under indtransporten går frem og bider figuranten i beskyttelsesærmet, eller hvis der i øvrigt ikke kan opnås point i indtransporten. I disse tilfælde gives kun point for det udførte stop.