Øvelse 10 – Anholdelsesopgave

Øvelse 10 – Anholdelsesopgave
Øvelse 10
ØVELSE 10: ANHOLDELSESOPGAVE
Venstrehåndede førere må føre hunden på deres højre side.

Figuranten kan være bevæbnet, og der kan afgives skud.

Unghunde- og patruljeklassen: Figuranten iagttages i en afstand af ca. 75 meter fra hundeføreren, der er til fods.

Kriminal- og vinderklassen: Figuranten iagttages i en afstand af ca. 100 meter fra hundeføreren, der er til fods eller i bil.

Unghunde- og patruljeklassen: Figuranten må først fortsætte flugten i skjul, når hunden er på vej ud mod figuranten.

Kriminal- og vinderklassen: Figuranten skal fortsætte flugten i skjul, når føreren har anråbt figuranten.

De 4 min. beregnes fra det øjeblik, føreren anråber figuranten.

KRIMINAL- OG VINDERKLASSEN: Figuranten må ved afledning, f.eks. ved at kaste forskellige genstande, ved råb og skrigen – dog ikke kommandoer – forsøge at hindre hunden i at angribe.

Det er vigtigt, at figuranten forholder sig rigtig og ens over for alle.

Flugten skal ske i moderat tempo.

Når hunden bider figuranten i den beskyttede arm, skal figuranten råbe AV, så føreren har mulighed for at lokalisere, hvor hunden og figuranten befinder sig.

Når figuranten er anholdt, skal figuranten afvæbnes (hvis figuranten bærer våben), herefter slip og visitation.

Figuranten indtransporteres derefter i almindelig gang til dommeren.

KRIMINAL- OG VINDERKLASSEN: Kombination af øvelserne 7, 8, 9 og 10 kan finde sted. Ved kombination, skal øvelserne kunne vurderes særskilt.

ØVELSE 10: ANHOLDELSESOPGAVE
(ALLE KLASSER)

Tid: 4 min.
Point: 10 – 10/10

Anholdelse af figurant iført synligt beskyttelsesærme.

Øvelsen skal tilrettelægges som en praktisk opgave.

Hunden skal i starten være i line (undtagen ved stop fra bil). Det kræves ikke, at linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet på normal måde som almindelig lineføring.

Under patrulje iagttages en figurant, der samtidig bliver opmærksom på hundeføreren og søger at unddrage sig anholdelse ved flugt.

Føreren skal straks anråbe figuranten, men da denne ikke standser, sendes hunden efter figuranten. Flugten fortsætter i skov, buskads eller tilsvarende terræn.

Hunden skal ved bid i den beskyttede arm standse figuranten. Hvis dette ikke sker, skal figuranten fortsætte flugten.

Såfremt figuranten er passiv, må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning. Såfremt figuranten ikke føler sig bevogtet, fortsætter figuranten flugten.

Efter anholdelsen foretages indtransport til dommerne, der nu opholder sig på det sted, hvor figuranten opholdt sig ved anråb.

Indtransport foretages med hunden i line.

Hvis der forløber mere end 4 min. fra det tidspunkt hundeføreren har anråbt figuranten, til denne er bragt tilbage til dommerne, er opgaven ikke gennemført, og der kan ikke gives point i øvelsen.

Hvis hunden ikke har standset figuranten ved bid i den beskyttede arm, kan der ikke gives point i øvelsen