Kåringsprogramet

KÅRINGSPROGRAM

 

Øvelser:

Point:

 

Appelpoint:

 

 

(1) Lineføring

0 – 6

 

10/10

 

Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens

højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden

kommando sætte sig ved førerens venstre side under opstands-

ninger.

Venstrehåndede førere kan vælge at føre hunden på sin

højre side på tilsvarende måde.

 

 

(2) Fri ved fod:

0 – 6

 

10/10

 

Øvelsen udføres uden line og i øvrigt som øvelse 1.

 

(3) Apportering

0 – 6

 

10/10

 

Der anvendes en rund træpind.

Længde ca. 20 cm.

Tykkelse ca. 6 cm.

Apporten skal kastes mindst 10 m ud fra føreren.

Føreren kan vælge at lade hunden aflevere apporten siddende

tæt lige foran føreren eller siddende ved førerens venstre

side.

Den hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten

siddende tæt lige foran føreren, må give en ”PÅ PLADS”

kommando efter apportaflevering.

Det er underordnet, hvordan hunden efterfølgende kommer

på plads – om den går bagom føreren eller går direkte ind.

Øvelsen er først slut, når hunden sidder ved førerens venstre

side.

Føreren skal inden øvelsen oplyse afleveringsform.

 

 

(4) Spring:

0 – 6

 

10/10

 

Hunden skal på kommando foretage spring over 1,5 m højt

plankeværk med monteret nedløbsrampe og uden kommando

derefter sætte sig på plads ved førerens venstre side.

Der kan gives 2 forsøg mod fradrag af 2 point.

 

 

(5) Halsgivning:

0 – 6

 

10/10

 

Hunden skal på kommando afgive 8 – 10 glam.

Under øvelsen må der ikke foran hunden være personer

inden for 100 m.

 

(6) Afdækning:

0 – 6

 

10/10

 

Hunden afdækkes på førerens kommando i frit terræn.

Føreren går i skjul for hunden i en afstand af 50 m. Hunden

skal herefter blive liggende i dækstilling i 2 minutter.

Hunden fløjtes eller kaldes ind af føreren, der forbliver i skjul.

 

 

(7) Sporsøgning:

0 – 15

 

20/10

 

Hunden skal opsøge sporet på blødt underlag mellem 2 tydelige

markeringer med en indbyrdes afstand af 20 m og herefter følge sporet, hvor der er naturlig passage af hårdt underlag.

På sporet skal hunden påvise eller apportere en tabt genstand.

Sporet skal være uden skarpe knæk.

Genstandens størrelse – ca. 10 x 15 cm.

Sporlængde – ca. 300 m.

Alder – ca. ½ time.

 

 

 

(8) Rundering:

0 – 15

 

20/10

 

Hunden skal på førerens kommando afsøge et forholdsvis

åbent skovområde på ca. 75 x 250 m og her finde en helt eller

delvis skjult person. Personen kan være stående, siddende

eller  liggende.

Hunden skal selvstændigt tilkendegive fundet ved halsgivning

og herunder bevogte personen.

Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af

personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til

kåringsmanden.

 

 

 

 

(9) Stop af stokbevæbnet person:

0 – 15

 

20/10

 

Øvelsen afvikles i område, hvor der findes naturlige forhindringer.

Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt

beskyttelsesærme på armen og med en ca. 1 cm tyk og passende lang stok i modsatte hånd.

Stokken kan være en ”slagstok – læder”

Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line 2

gange anråbe personen, hvorefter hunden sendes på stop.

Når hunden er ca. 20 m fra personen, vender denne omkring

og løber med stokken hævet, truende frem mod hunden,

som frygtløst skal bide sig fast i personens beskyttede arm.

Personen tildeler hunden 2 lette slag mod hundens ryg eller sider.

Hunden skal fastholde sit bid  i den tid, hvor personen yder

modstand eller er en trussel. Såfremt personen er passiv

må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning.

Hunden skal slippe sit bid på kommando fra føreren.

Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation

af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud

til kåringsmanden.

 

 

 

 

(10) Stop af pistolbevæbnet person:

0 – 15

 

20/10

 

Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt

beskyttelsesærme på armen og med en pistol i modsatte hånd.

Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line 2

gange anråbe personen, hvorefter hunden sendes på stop. Når

hunden er halvvejs ude ved personen, afgiver denne 1 skud mod hunden, som frygtløst skal fortsætte og bide sig fast i personens beskyttede arm.

Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder

modstand eller er en trussel. Hundeføreren, der er søgt i

dækning, skal beordre personen til at slippe pistolen og række

den frie hånd i vejret.

Såfremt personen herefter er passiv må hunden selvstændigt

slippe og overgå til bevogtning.

Hunden skal slippe sit bid på kommando fra føreren.

Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af

personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til

kåringsmanden.

 

 

 

 

Maximum – point

110,0 point

 

 

Appelpoint

Ved appelpoint forstås den lydighed, hvormed hunden underkaster sig førerens tegn og kommandoer, samt den energi og forståelse, der udvises af hund og fører under udførelsen af de enkelte øvelser.

Appelpoint tildeles som særskilte tiendedele i de enkelte øvelser.

 

Kåringsprøven er bestået, når

 

     – hunden har opnået i alt 95,0 point.

 

Det er dog en betingelse, at

 

– hunden ikke får 0 point i øvelse 2

– hunden ikke får 0 point i to af øvelserne 1 og 3 – 6

– hunden opnår minimum 10 point excl. appelpoint i øvelserne 7 – 10.

 

Dette kåringsprogram for sektion II træder i kraft den 1. JULI 2007

Ændring af point for beståelse er pr 1 jan 2015 ændret fra 85 til 95 point for at have bestået.