Uddeling af pokaler for 2021

Til vores Generalforsamling i Haderslev PH blev der udelt følgende pokaler:
 
Pokal for bedste hund i udtagelses konkurrence i patruljeklassen til DM.
Eline m/ Tigerdyrets Alvin med 219,6 point.
 
Pokal for bedste hund i patruljeklassen til DM.
Eline Beck m/ Tigerdyrets Alvin med 223,8 point.
 
 
Pokal for bedste hund i Unghundeklassen.
Lars Mikkelsen m/Egon med 168,5 point.
 
Pokalen ”Den gode hundefører”.
Proportionerne for denne pokal er følgende:
Pokalen tildeles på den ordinære generalforsamling i Dansk Politihundeforening Haderslev. Pokalen overrækkes af formanden.
Modtagere af pokalen indstilles af instruktører og bestyrelse i Dansk Politihunde Forening Haderslev. Den til enhver tid siddende bestyrelse udvælger, i samarbejde med instruktørerne modtageren af pokal blandt de indstillede.
Pokalen er en vandrepokal der tildeles for et år.
Pokalen gives til en hundefører der i løbet af en periode har ydet en særlig ihærdig og tålmodig indsats i sit arbejde med sin hund. Pokalen er et skulderklap til den hundefører der ikke nødvendigvis når til DM med sin hund, endsige får den kåret. Pokalen er tiltænkt de hundeførere der har en hund med mange udfordringer, og hvor hundeføreren med stor tålmodighed ihærdigt arbejde får bragt hunden til et niveau hvor langt de fleste havde opgivet
Suzanne Houtman m/Cooper tildeles denne pokal.
Fiduspokalen som uddeles til en som gør et særligt stykke arbejde for klubben.
Marie Louise Arentoft tildeles denne for hendes store arbejde for klubben i 2021.
 
Stort tillykke til alle og ære være Marie Louise minde.